De kracht van SALTO

De Hasselbraam

Leren is leuk, zowel voor de kinderen als voor volwassenen, en bovendien nodig om bij te blijven. Daarom biedt SALTO de leerlingen en de medewerkers alle kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat iedereen met plezier kan leren en werken.

De Hasselbraam is vanaf 1990 een openbare school en valt onder het bestuur van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (salto). Onder het saltobestuur vallen in totaal 22 scholen, waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Salto is een samenwerkingsstichting tussen twee voormalige organisaties voor primair onderwijs in Eindhoven, het NUT en openbaar onderwijs in Eindhoven. SALTO is een lerende organisatie, die mensen graag wil inspireren tot persoonlijke ontwikkeling d.m.v. intensieve samenwerking met anderen. De managementfilosofie is daarom: 'SALTO = Samen Actief Leren Talenten te Ontwikkelen'.

Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor de professionals in de organisatie. SALTO wil goed en eigentijds onderwijs op maat voor alle leerlingen. Dit houdt meer in dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. Op een SALTOschool wordt er ook gewerkt aan sociale vaardigheden, je eigen persoonlijkheid ontwikkelen en zelfvertrouwen hebben. Hierbij is samenwerking met de ouders belangrijk.

De school en de ouders zijn immers partners in de opvoeding van een kind. Vanwege het feit dat 22 scholen onder de koepel van salto vallen, zijn daar onderwijskundige, personele, financiële, materiële en huisvestingstechnische voordelen aan verbonden.

www.salto-eindhoven.nl

Delen: