Over onze school

Sinds de oprichting van ‘de Hasselbraam’ in 1990 is de school een gemeenschap gebleken, waarin leerkrachten in staat zijn leerlingen zoveel mogelijk te kennen en mede daardoor positief aan hun ontwikkeling bij te dragen.

Goede contacten tussen ouders, team en directie vinden wij van groot belang; de  ouderbetrokkenheid op de Hasselbraam is hoog.

Wij streven ernaar deze verworvenheden te behouden en zo nodig te versterken.