Over onze school

Al sinds onze oprichting in 1990 besteden we als school veel aandacht aan het persoonlijke karakter van de school. Dat wil zeggen dat we al onze leerlingen kennen, waardoor we positief aan hun ontwikkeling kunnen bijdragen. 

Zowel leerkrachten als directie onderhouden nauwe contacten met ouder(s)/verzorger(s). Deze hoge betrokkenheid van beide kanten vinden we erg belangrijk omdat het ons in staat stelt er voor iedereen te zijn.