Waar zijn we trots op?

De Hasselbraam

Elke dag samen een beetje beter

Met het hele team werken we middels leerKRACHT aan verbetering van het onderwijs op de Hasselbraam. Gezamenlijk doelen bepalen, lessen ontwerpen, lesbezoek, feedback en stem van de leerling zijn vaste elementen van deze werkwijze. Klik hier voor een filmpje.
 

Hasselateliers

4 Maal per jaar werken we met Hasselateliers. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 werken samen op het gebied van cultuureducatie. Hierbij kunt u denken aan muziek, gutsen, schaken etc etc.Deze lessen maken deel uit van ons cultuurplan. Ouderhulp is hierbij altijd zeer welkom!
 

Sport

Sport en bewegen is erg belangrijk en vooral leuk! Een aantal voorbeelden waar we naast de reguliere gymles,gegeven door een vakdocent, aan deelnemen zijn sportclinics tijdens de gymles door gastdocenten, sportdag, danslessen, clinicspektakeldag. Daarnaast hebben we met regelmaat een aanbod van naschoolse sport activiteiten.
 

Snappet

Voor de vakken rekenen en spelling werken wij in de groepen 4 t/m 8 middels het concept van Snappet. Dit concept ondersteunt de leerkracht en zorgt er mede voor dat elk kind wordt uitgedaagd om zich op eigen niveau en in eigen tempo optimaal te ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje.
 

Projectweek

Ieder jaar vindt er op onze school een projectweek plaats. Er wordt die week vakoverstijgend gewerkt rondom een schoolbreed thema. Deze week wordt afgesloten met een inloopmoment voor kinderen, ouders, familie en belangstellenden.
 

Cultuureducatie

Cultuureducatie heeft een onderbouwde rol binnen ons lesprogramma Er wordt geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en daarnaast huren we expertise in. Hierdoor ontwikkelen bij onze leerlingen vaardigheden en vermogens als creëren, analyseren en reflecteren.

Delen: