Aanname beleid

Schoolspecifiek aannamebeleid

SALTO-school de Hasselbraam wil graag:
- de missie en de visie van de school verwezenlijken
- ons onderwijs zo veel als mogelijk afstemmen op de behoeften van iedere leerling binnen de mogelijkheden van de school, zoals omschreven in het schoolondersteuningsprofiel
- een ononderbroken ontwikkeling van peuter naar kleuter nastreven, door een intensieve samenwerking met onze voorschool-partner en een goede en zorgvuldige overdracht van de kinderen 
- een optimale samenwerking tussen ouders, kind en school, waarmee we samen het beste voor elk kunnen bereiken

Om aan bovenstaande uitganspunten te kunnen voldoen, hanteert onze school een schoolspeciefiek aanname beleid.
Klik hier voor het aannamebeleid 2019/2020.