Cultuurplan SALTO-school de Hasselbraam

Op de Hasselbraam vinden we cultuureducatie erg belangrijk. Naast een gevarieerd aanbod in de groep, worden er op vier vooraf geplande dagdelen ook groepsoverstijgende culturele activiteiten aangeboden, onze "Haselateliers". 
Cultuureducatie omvat beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed. Onderstaand plan geeft aan waar we nu staan, waar we over vier jaar willen staan en hoe we dit gaan bewerkstelligen. 

Klik hier voor het beleidsplan Cultuureducatie op SALTO-school de Hasselbraam