Protocol Internet & Social Media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Hoewel het vele positieve kanten heeft, leert de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van sociale media. Met één druk op de knop kan je informatie online zetten die naderhand misschien niet makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Social Media opgesteld waarin de afspraken voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers staan, die op alle SALTO-scholen gehanteerd worden. Naast het onder de aandacht brengen van het Protocol Internet en Sociale Media, besteedt onze school ook aandacht aan mediawijsheid (het op een verstandige manier omgaan met sociale media). Indien je opmerkt dat het protocol wordt overtreden en de gevolgen van deze overtreding betrekking hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan dit worden gemeld bij de groepsleerkracht en/of het managementteam. De school zal in gesprek gaan met de persoon/ personen in kwestie en zal indien nodig passende maatregelen nemen. Deze kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing of verwijdering van school. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, doet de school aangifte bij de politie.
Klik hier voor het Protocol Internet  & Social Media