Schoolgids 2019-2020

De Hasselbraam

Geachte ouder, verzorger of andere geïnteresseerden,
Met trots presenteren wij de schoolgids 2019-2020 van onze school.
Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze
basisschool en geeft informatie over allerlei praktische zaken betreffende de school en het
onderwijs dat we bieden aan uw kind. Wij hopen dat het u een overzicht geeft van de
planning voor het komende schooljaar.
In de jaarkalender staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het
begin van het schooljaar zijn vastgelegd. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven
waarop uw kind(eren) vrij zijn. In de loop van het schooljaar kunnen natuurlijk nog zaken
wijzigen. U wordt over wijzigingen geïnformeerd via onze digitale
nieuwsbrief.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het natuurlijk zo zijn
dat bepaalde aspecten onvoldoende belicht zijn of niet duidelijk genoeg zijn. Wij stellen
het op prijs om dit van u te vernemen.
We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en gebruiken. We wensen alle
betrokkenen – de kinderen, hun ouders en de leerkrachten – een prettig en leerzaam
schooljaar toe in alle opzichten.

Klik hier voor de schoolgids 2019-2020

Delen: