Schoolgids en schoolplan

Schoolgids 2023-2024


Met trots presenteren wij de schoolgids 2023-2024 van onze school. Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze basisschool en geeft informatie over allerlei praktische zaken betreffende de school en het onderwijs dat we bieden aan onze kinderen. Wij hopen dat het een goed overzicht geeft van de planning en inhoud voor het komende schooljaar. In de kalender van de Parroapp staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn vastgelegd. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven waarop de kind(eren) vrij zijn. In de loop van het schooljaar kunnen er natuurlijk nog zaken wijzigen. Deze worden gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief. Als je iet tegenkomt wat niet klopt of iets mist, dan horen we het graag.

We hopen dat jullie deze schoolgids met plezier zullen lezen.

Klik hier voor de schoolgids 2023-2024 


Het schoolplan


Het team van De Hasselbraam heeft dit schoolplan gezamenlijk tot stand gebracht. Tijdens studiebijeenkomsten, vergadermomenten en collegiaal overleg hebben we ons gebogen over onze visie en kernwaarden. Het schoolplan is een vierjarenplan dat loopt van 2021 tot 2025. Het is voor ons een leidraad, een houvast waarin wij op hoofdlijnen hebben verwoord waar we voor staan en waar we voor willen gaan. Vanuit dit schoolplan werken we elk jaar onze jaarplannen uit. Deze lopen voor de duur van een schooljaar en worden halfjaarlijks geëvalueerd en indien wenselijk/noodzakelijk bijgesteld. In onze jaarplannen staat concreet beschreven wat we gaan doen, wat we willen bereiken, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer we tevreden zijn. Het planmatig werken wordt op deze manier een cyclisch proces waarbij we constant de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep nemen en verbeteren.

Klik hier voor het schoolplan 2021-2025