Schoolondersteuningsprofiel

De Hasselbraam

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsprofielplan

hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van

ondersteuningsvoorzieningen.

Hier treft u het school ondersteuningsplan van SALTO-school de Hasselbraam aan. 

Delen: