SPILcentrum

Wat is een SPIL-centrum?

 • SPIL: Spelen, Integreren en Leren
 • 0-12 jarigen bijeen onder één dak vanuit één inhoudelijke visie
 • Ongeveer 60 SPILcentra

De samenwerkingspartners

 • Kinderopvang
 • Peuterwerk
 • Basisonderwijs
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Jeugdzorg via SMW

Structuur

 • Regiegroep SPIL
 • Directies
 • Projectbureau
 • Sectorhoofd Onderwijs, jeugd en gezin
 • Procesmanagers
 • Werkgroepen
 • Pedagogische pijler
 • Fysieke pijler
 • Een SPILcoördinator per SPILcentrum

 

Doelstelling

 • Versterking pedagogische infrastructuur
 • Doorgaande ontwikkelingslijn 0-12 jaar
 • Opvoedingsondersteuning op maat
 • Buurtgerichte aanpak

Uitgangspunten

 • Alle kinderen zijn de moeite waard
 • Bindingen zijn essentieel
 • Risicosituaties worden gezamenlijk aangepakt
 • Ouders zijn partners
 • Kinderen en ouders hebben rechten

Functies

 • Ontwikkelingsstimulering
 • Onderwijs en educatie
 • Kinderopvang
 • Opvoedingsondersteuning
 • Laagdrempelige toegang tot de jeugdgezondheidszorg
 • Toegang tot het Centrum Jeugd en Gezin