SPILzorgteam

Je kind gaat naar een SPILcentrum. Het doel van het SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan jullie als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van je kind.

Het belang van het kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van jullie kind. In het SPILcentrum werken basisonderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, de huisarts, middels de praktijkondersteuner Jeugd, en de generalist van de WIJteams nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan er ook een beroep gedaan worden op een andere externe die verbonden is aan het SPILcentrum.

Is het wenselijk dat de ontwikkeling van je kind besproken wordt in het breed SPILzorgteam dan wordt je hier altijd bij betrokken. Er zal samen met de ouder(s)/verzorger(s) een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. Wij wensen elk kind een plezierige en leerzame tijd toe op het SPILcentrum.