SPILzorgteam

SPILzorgteam

 

Uw kind gaat naar een SPILcentrum. Het doel van het SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind.

 

Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is  tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het SPILcentrum werken basisonderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, de huisarts, middels de praktijkondersteuner Jeugd, en de generalist van de WIJteams nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan er ook een beroep gedaan worden op een andere externe die verboden is aan het SPILcentrum.

Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het breed SPILzorgteam dan wordt u hier altijd bij betrokken. Er zal samen met u een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. Wij wensen u en uw kind een plezierige en leerzame tijd toe op het SPILcentrum.